Neutralizační stanice

Koncový zákazník: Česká Zbrojovka Uherský Brod a.s.

Datum realizace: 09/2014

 

Cílem projektu je realizace elektroinstalace technologického zařízení neutralizační stanice odpadních vod.

Ovládání celé technologie je umožněno pomocí rozvaděče RA-2. Základními úkoly je snímání hladin jímek odpadních vod.Na základě vyhodnocení hladin jsou řízena technologická zařízení stanice jako jsou čerpadla, napouštěcí ventily a míchadla.

Pro řízení technologie a vyhodnocení poruch je použit řídicí systém Schneider TM238. Pro grafické znázornění naplnění jímek, zabrazení historie havarijních hlášení a dalších parametrů je použit dotykový panel HMI STU855. Komunikace mezi PLC a HMI je realizována protokolem Modbus.

Neutralizační stanice