Tvářecí linka Flídr

Koncový zákazník: Flídr s.r.o.

Dodavatel technologie: HYDRAULICS s.r.o.

Datum realizace: 8/2015

 

Linka je technologické zařízení pro tváření kovových dílů automobilového průmyslu za studena. Zařízení sestává ze tří nezávislých částí. První částí procesu je válcování, následuje kalibrace obrobku a na závěr probíhá ohýbání na požadovaný tvar. Pro tváření jsou použity jak pneumatické, tak hydraulické pohony. Pro proces válcování jsou doplněny také krokové motory. Řízení všech proscesů má na starosti PLC Schneider electric doplněné o ovládací panel s dotykovým LCD.

Tvářecí linka Flídr