Tlakové mořící zařízení

Koncový zákazník: Lotus Timber OÜ, Estonia

Dodavatel technologie: VYVOS s r.o.

Datum realizace: 06/2011

 

Předmětem projektu je technologické zařízení sloužící k impregnaci dřeva vodou rozpustnou chemickou impregnační látkou Dricon. Technologie sestává z několika částí:

  • systém vytápění
  • příprava impregnátu
  • tlakové mořící zařízení (impregnační kotel)

Pro řízení technologického procesu, vyhodnocování poruch, výpočty a uchovávání některých dat slouží řídicí systém Modicon M238 od firmy Schneider electric. Sestava PLC s označením MY2.x je určena pro část tlakového mořícího zařízení, sestava s označená MY3.x pak pro systémy vytápění a přípravy impregnátu. Komunikace mezi oběma sestavami a operátorským panelem HMI je realizována protokolem Modbus.

Pro vizualizaci je zvolen operátorský panel HMI GTO6310. Tento je vybaven kvalitním dotykovým TFT displejem a otevřeným komunikačním rozhraním. V celém řídicím systému slouží HMI jako tzv. master. Kromě vizualizace je využíván také k záznamu dat o průběhu impregnačního cyklu na paměťové médium.

Díky připojení operátorského panelu do sítě Ethernet je umožněno přistupovat jak k samotné vizualizaci, tak k datům uloženým na paměťovém médiu.

Tlakové mořící zařízení